WiQo®

WiQo® je talianska spoločnosť zameriavajúca sa na vývoj, výrobu a distribúciu produktov a zdravotnických prostriedkov pre estetickú medicínu. Výroba je sústredená do laboratórií v Terste, výrobky spoločnosti WiQo® nájdete v 40 krajinách sveta.

Za spoločnosťou WiQo® stojí dermatologička Dr. Rossana Castellana a jej kontinuálny výzkum, vášeň a skúsenosti. WiQo® sa dnes môže pochváliť vysoko motivovaným a kvalifikovaným tímom v technickej a vedeckej oblasti s hlboko zakorenenou kultúrou inovácií, ktorá zaručuje plný súlad s kvalitatívnymi štandardami požadovanými pre zdravotnické prostriedky a dermokozmetiku.

Systém riadenia spoločnosti je certifikovaný UNI EN ISO 13485: 2016 (certifikát č. 50 100 12556/B) na výrobu zdravotníckych prostriedkov. Kozmetika je vyrábaná v prísnom súlade s Nariadením ES 1223/2009.

Produkty

Tento web je určený pre odborníkov v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Sb. zákonov Českej republiky

Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb. je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky či zdravotnícke pomôcky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotné služby. Pokiaľ osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené odborníkom, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziká.

  • Prehlasujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb.
  • Potvrdzujem, že som lekárom alebo osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky.
  • Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba než odborník vystavuje, pokiaľ vstúpi na stránky určené prevažne pre zdravotníckych odborníkov.
Uzavretím tohto okna súhlasíte s vyššie uvedeným.