Jalupro

Jalupro® je moderný injekčný roztok kombinujúci kyselinu hyalurónovú a aminokyseliny. Pôsobí ako dermálny biorevitalizátor, kedy zlepšuje prejavy starnutia pokožky, pomáha pri liečbe kožných defektov, vrások a jaziev. Ošetrenie pomocou Jalupro® je vhodné pre zlepšenie štruktúry suchej a dehydratovanej pokožky tváre i niektorých častí tela, obzvlášť vnútorné strany stehien, kolien či brucha. Aplikácia prípravku sa odporúča taktiež v letnom období pred opaľovaním.

Produkty

Tento web je určený pre odborníkov v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Sb. zákonov Českej republiky

Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb. je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky či zdravotnícke pomôcky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotné služby. Pokiaľ osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené odborníkom, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziká.

  • Prehlasujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb.
  • Potvrdzujem, že som lekárom alebo osobou oprávnenou predpisovať liečivé prípravky alebo osobou oprávnenou vydávať liečivé prípravky.
  • Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba než odborník vystavuje, pokiaľ vstúpi na stránky určené prevažne pre zdravotníckych odborníkov.
Uzavretím tohto okna súhlasíte s vyššie uvedeným.